offline web page design software download

ACTIVITEITEN

Wij hebben onder voorbehoud, voor 2023 nieuwe data vastgesteld

1. Binnenkort komt er nieuws

Denkt u aan de bijdrage voor 2021 ,   2022

..
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2021 of/en 2022. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.

Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2021 en / of 2022 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..