simple drag and drop website development software

ACTIVITEITEN

Wij hebben onder voorbehoud, voor 2022 nieuwe data vastgesteld

1. Woensdag 20 april - ledenvergadering, aansluitend Re√ľnie


2. Woensdag 10 augustus - Social met maaltijd


3. Woensdag 26 oktober - Social met maaltijd

Denkt u aan de bijdrage voor 2022

..
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2022. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.

Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2021 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..