easy drag and drop web page creator software

ACTIVITEITEN

Maatregelen i.v.m. het Corona virus.


Geachte leden,

Op maandagavond 23 maart heeft onze minister-president bekend gemaakt, dat
er is besloten, dat tot 1 juni geen samenkomsten meer mogen worden
georganiseerd.
Dit betekent, naast het verplaatsen van onze reünie op
woensdag 15 april, het bestuur ook heeft moeten besluiten om onze dagtocht,
die gepland stond voor woensdag 27 mei, voorlopig niet door te laten gaan.

Het bestuur gaat na 1 juni bekijken, hoe nu verder, voor wat betreft onze
reünie en of het organiseren van onze dagtocht in het najaar nog mogelijk is,
maar dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het corona virus.

De penningmeester zal zorgen, dat diegenen, die reeds voor de Reünie hebben
betaald, hun geld teruggestort krijgen.

Jaarprogramma 2020.  


Woensdag 21-10-2020: Algemene ledenvergadering, met social & maaltijd. ??

Voor al deze activiteiten ontvangt u per brief of e-mail nog nader bericht.
Denkt u aan de bijdrage voor 2020. Graag in januari betalen. 
€ 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. 
Storten op rekening: NL31 INGB 0000 3505 05 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe 
Enschede, o.v.v. bijdrage 2020. 
Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld: BIC nr.: INGBNL2A. 
Er zijn leden, die de contributie van 2019 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden, dat alsnog te doen, graag gelijk met de contributie van 2020.

Het bestuur heeft geen excursies in gepland, mochten er leden zijn met nog een leuk idee voor een excursie, dan graag een berichtje naar de secretaris. Wij kunnen dan in het bestuur bespreken of wij deze excursie dan alsnog kunnen in passen. Uitnodiging 15de Reünie / ALV VmVKLu


Zet alvast in uw agenda: zaterdag 21 maart 2020!
In overleg met de Kumpulan Bronbeek is de datum voor de 15de reünie/ALV VmVKLu vastgesteld op zaterdag 21 maart 2020. Wij hopen nog meer leden te mogen begroeten tijdens deze altijd gezellige reünie.Alle leden van de VmVKLu, al dan niet met begeleider/partner, zijn van harte uitgenodigd voor de 15de reünie/ALV op Landgoed Bronbeek – Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

U wordt vriendelijk verzocht zich bijtijds op te geven bij het VmVKLu-secretariaat o.v.v. uw naam en die van uw begeleider/partner (zie onze contactpagina); de uiterste inschrijfdatum wordt zo spoedig mogelijk op deze pagina bekend gesteld.

Kort Programma


U bent vanaf 10:30 uur welkom in de grote zaal van de Kumpulan voor koffie/thee met cake. Na het openingswoord van de voorzitter zal om 12:00 uur een (korte) Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Aansluitend volgt een korte presentatie van De Stichting Kinderen van het 18de Squadron.
Rond 13.30 uur zal u een uitgebreide rijstmaaltijd worden aangeboden. Verder krijgt u namens de vereniging enkele consumptiemunten aangeboden.
Zoals inmiddels gebruikelijk zal Erwin Hardenberg de reünie muzikaal ondersteunen.
Houd deze pagina goed in de gaten!
Alle wijzigingen en nadere details worden, zodra deze bekend zijn middels deze pagina gecommuniceerd. Tevens wordt een bericht via Facebook in de VmVKLu groep geplaatst om de aanpassingen wereldkundig te maken.
Evenals voorgaande jaren bestaat deze dag de mogelijkheid om het Bronbeekmuseum te bezoeken.

Denkt u aan de bijdrage voor 2020

. Graag in januari betalen. € 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. Let op: De bijdrage 2018 is met instemming van de leden, op de laatste ledenvergadering verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per persoon per jaar.
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2019. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.

Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2018 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..

VOLLEYBALLEN
VOOR POSTACTIEVEN


Geachte leden,


Volleybal voor Postactieven

Wist u, dat er op maandag en vrijdagmorgen van 09:30-10:30 uur volleybal wordt gespeeld door Postactieven?
Ook u heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De lokatie is de Brandweer kazerne in Enschede - Zuid.
Deelnemen is mogelijk voor leden van de CGPA regio Twenthe.

Informatie is te verkrijgen bij de heer A. Kluijtmans, telefoon: 06-22000123.