responsive web templates

ACTIVITEITEN

Jaarprogramma 2020.  Woensdag 29-01-2020: Nieuwjaarssocial met maaltijd.
Woensdag 15-04-2020: Reünie & maaltijd.
Woensdag 27-05-2020: Dagtocht.
Woensdag 21-10-2020: Algemene ledenvergadering, met social & maaltijd.

Voor al deze activiteiten ontvangt u per brief of e-mail nog nader bericht.
Denkt u aan de bijdrage voor 2020. Graag in januari betalen. 
€ 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. 
Storten op rekening: NL31 INGB 0000 3505 05 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe 
Enschede, o.v.v. bijdrage 2020. 
Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld: BIC nr.: INGBNL2A. 
Er zijn leden, die de contributie van 2019 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden, dat alsnog te doen, graag gelijk met de contributie van 2020.

Het bestuur heeft geen excursies in gepland, mochten er leden zijn met nog een leuk idee voor een excursie, dan graag een berichtje naar de secretaris. Wij kunnen dan in het bestuur bespreken of wij deze excursie dan alsnog kunnen in passen. 


Nieuwjaarssocial woensdag 29 januari 2020 . 

De social begint om 15.00 uur in Speelpark de Hoge Boekel, Hoge Boekelerweg 410,  
7532 RE Enschede.
De zaal is open om 14.30 uur.
Wij verzoeken u deze tijd aan te houden.
Koffie is er vanaf 14.30 uur.
De maaltijd vangt aan omstreeks 17.15 uur.

U kunt zich voor deze reünie inschrijven door het overmaken van € 15,00 p.p. op rekening: 
NL31 INGB 0000 3505 05 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede o.v.v. Nieuwjaarssocial 2020. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld: BIC nr.: INGBNL2A.  
De sluitingsdatum voor de inschrijving is vrijdag 17 januari a.s. 

Dit betekent, dat het geld dan bij de penningmeester binnen moet zijn.
Ook kunt u eventuele dieet wensen of allergieën op tijd melden bij Frans van Beers, zodat deze kunnen worden doorgegeven.
Mocht u zich hebben opgegeven en kunt u door omstandigheden niet deelnemen, dan kunt u zich afmelden bij Ab Haveman tel. 06-18044445 of per mail ab.haveman@home.nl.
Hij houdt n.l. de deelnemerslijst bij. 
Let op: Bij afmeldingen de dag voor de social en op de dag zelf, kunnen wij helaas geen geld meer terugbetalen i.v.m. de gemaakte afspraken voor het diner.


.


Jaarlijkse algemene ledenvergadering

foto's op de foto paginaDenkt u aan de bijdrage voor 2020

. Graag in januari betalen. € 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. Let op: De bijdrage 2018 is met instemming van de leden, op de laatste ledenvergadering verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per persoon per jaar.
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2019. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.

Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2018 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..

VOLLEYBALLEN
VOOR POSTACTIEVEN


Geachte leden,


Volleybal voor Postactieven

Wist u, dat er op maandag en vrijdagmorgen van 09:30-10:30 uur volleybal wordt gespeeld door Postactieven?
Ook u heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De lokatie is de Brandweer kazerne in Enschede - Zuid.
Deelnemen is mogelijk voor leden van de CGPA regio Twenthe.

Informatie is te verkrijgen bij de heer A. Kluijtmans, telefoon: 06-22000123.