easy wysiwyg web builder software download

HISTORIE

Korte historie vliegbasis Twenthe


In 1932 werd op een terrein in de driehoek Oldenzaal - Hengelo - Enschede het vliegveld Twenthe, onder grote belangstelling geopend door de burgemeester van Enschede, Edo Bergsma. Het vliegveld omvatte een grasveld van 800 bij 800 meter, een stationsgebouw en een hangaar. Als spoedig opende de K.L.M. een luchtverbinding met Schiphol, Eelde en Eindhoven.

Het veld werd regelmatig bezocht door vliegtuigen van de militaire Luchtvaartafdeling (L.V.A.) en ook werd er spoedig een vliegclub opgericht die beschikte over een eigen kleine hangaar en enige vliegtuigen en zweefvliegtuigen.

In de meidagen van 1940 werd alle infrastructuur grondig vernield door de Nederlandse Genie.

Vanaf de zomer van 1940 werd het veld in snel tempo uitgebreid door de Duitse bezetter tot de Fliegerhorst Twenthe. Er kwamen drie start/landingsbanen en een groot aantal hangaars, een verkeerstoren, brandweerkazerne en vele andere gebouwen. In totaal ongeveer 500 gebouwen en gebouwtjes werden uit de grond gestampt. Hiervoor werden een groot aantal landbouw- en bospercelen onteigend en tientallen huizen en boerderijen afgebroken. Uiteindelijk was het vliegveld ongeveer 900 ha groot. Er werden voornamelijk nachtjagers gestationeerd en later, in 1944, ook dagjagers van het type Focke Wulf 190.

Ondanks een aantal hevige bombardementen door de geallieerden troffen de Engelsen in april 1945 een groot aantal onbeschadigde gebouwen aan. Wel waren de drie banen onbruikbaar maar binnen enige weken konden deze weer worden hersteld door lokale aannemers.

Van de gebouwen zijn er tot op de dag van vandaag nog een aantal aanwezig.

Nadat de Engelsen waren vertrokken kwam in maart 1946 de A.V.O.T., de aanvullende vliegopleiding twee-motorigen naar Twenthe. Er werd gevlogen met de Airspeed Oxford.

Gevolgd door diverse squadrons, uitgerust met Spitfires, zoals het 322, het 323, het 324 en het 326 squadron. Ook de J.V.S., de Jachtvliegschool, was er vanaf 1948 thuis.
Gevolgd door diverse squadrons, uitgerust met Spitfires, zoals het 322, het 323, het 324 en het 326 squadron. Ook de J.V.S., de Jachtvliegschool, was er vanaf 1948 thuis.
In 1948 verscheen de eerste Meteor en in de jaren daarna verdween geleidelijk de Spitfire.
In 1953 verhuisde de A.V.O.T. naar Woensdrecht
In 1956 werden het 701, 702 en in 1959 ook het 700 squadron, uitgerust met de F-86K, gestationeerd op Twenthe.
De J.V.S. verhuisde in 1958 naar Woensdrecht. Na de sluiting van Woensdrecht in 1968 kwam de J.V.S. , inmiddels T.V.O. (Transitie Vliegopleiding), uitgerust met de Lockheed T-33 (T-Bird) terug naar Twenthe.
Na de uitfasering van de F-86K was Twenthe vanaf 1963 de thuisbasis van het 306 squadron, met de F104G
In 1970 werden het 313 en het 315 squadron, uitgerust met de NF-5 op Twenthe gestationeerd.
Het 306 squadron was in 1969 al overgeplaatst naar Deelen en de TVO ging op in het 313 Squadron.
Vanaf 1986 werd bij het 313 en 315 Squadron de NF-5 vervangen door de F-16, maar niet, nadat de infrastructuur grondig was aangepast en gemoderniseerd.

In 2003 kwam, één dag na een zeer geslaagde Open dag, het bericht van de geplande sluiting. Het 315 squadron werd opgeheven en het 313 Squadron overgeplaatst naar de vliegbasis Volkel. Uiteindelijk verliet de KLu eind 2007 het terrein van de vliegbasis.

De toekomst van het luchtvaartterrein is nog steeds onzeker. Er worden pogingen gedaan om particuliere exploitanten om een doorstart te laten maken als burgerluchthaven. Tot nu toe heeft dit geen concrete resultaten opgeleverd.


Rien Tiehatten


Foto's afkomstig van NIMH.