top bootstrap site creator software download

INFORMATIEContact Groep Post Actieven (CGPA) Regio Twenthe "Oud Twenthenaren"

In deze vereniging zijn de oud luchtmachtwerknemers, zowel militairen als burgers, van Vliegbasis Twenthe georganiseerd. Het ledental ligt rond de 200. De vereniging organiseert een aantal evenementen. Per jaar kennen we drie socials. Een social is niet meer dan bij elkaar komen, een hapje en een drankje en veel met elkaar praten. Tijdens de luchtmachtdagen zijn we present met een bus vol liefhebbers uit Twenthe. We regelen excursies en jaarlijks staat een 1-daagse busreis op het programma.

Sinds 2002 kent de Luchtmacht 12 officieel erkende postactieven verenigingen. (Voor de andere verenigingen zie deze website onder "Links") De Luchtmacht ondersteunt actief de verenigingen met als motivatie dat de ex-werknemers recht hebben op een goede relatie met hun oud werkgever. Op deze manier zorgt de Luchtmacht ook voor een potentieel aan ambassadeurs voor het bedrijf. De ondersteuning komt onder andere tot uitdrukking door de functie van een "Centrale Coördinator Postactieven & Veteranen" op de staf in Breda die voor ons als aanspreekpunt dient.

Ook voor 2002 kende Vliegbasis Twenthe een contactcommissie voor gepensioneerden of FLO-rs (Functioneel Leeftijds Ontslag). Ons erelid en oprichter Martien van Drunen beschrijft hieronder hoe die is ontstaan.

Het ontstaan van de contactcommissie "Oud Twenthenaren".

In de vorige eeuw, december 1985, kwam bij mij de gedachte op, een aantal activiteiten te organiseren voor de Flo-ers en partners van de vliegbasis Twenthe. De Luchtmacht had daar toen geen belangstelling voor. Met dat idee ging ik naar Hoofd Bureau Voorlichting ,wijlen Elt. Martin Schaap. Hij vond het een goed initiatief en wilde daaraan zijn medewerking verlenen. We kwamen overeen dat een commissie de activiteiten zou gaan verzorgen.

De commissie moest bestaan uit een vertegenwoordiger van alle categorieën. Als initiatiefnemer zou ik de collega's benaderen. Kap. b.d. G. ter Burg, Kpl eerste klas b.d.
J. Leemkuil en wijlen Burger Ambtenaar b.d. Jan Bellers, later Ben Jansen, werden benaderd en gaven hun fiat.

Besloten werd, middels Elt. M. Schaap, een afspraak te maken met de Cdt. Vlb. Kol. Schlösser. Doel was onze commissie voor te stellen en zijn toestemming te verkrijgen om gebruik te mogen maken van de accommodaties op de vliegbasis en de diensten van Bureau Voorlichting . Kol. Schlösser vond het een goed initiatief en we konden rekenen op zijn medewerking en hij wenste ons succes. De kolonel adviseerde om een naam te bedenken en zo ontstond de naam "Oud Twenthenaren".

Inmiddels hadden, via een oproep in de personeelsblad "De Bromvlieg", 80 leden zich aangemeld. Zij werden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het B.P.V., op Overmaat, georganiseerd door Jan Bellers. De jaarlijkse bijdrage werd vastgesteld op 5 gulden.

Oorspronkelijk was de opzet dat Voorlichting de uitnodigingen en de adressen zou verzorgen een de commissie de activiteiten. Maar na het overlijden van Elt. Martin Schaap werd een vrouwelijke officier de opvolger en die vond de commissie capabel genoeg om dat allemaal zelf te doen. Ze kon ons voorzien van enveloppen en papier en we mochten gebruik maken van de kopieermachine. Na een zelf aangeschafte typemachine en typex! is het me aardig gelukt. Van bureau Personeelszaken kregen we de adreslijsten van de Flo-ers.

Met medewerking van Welzijnszorg en bureau Verzorging en personeel, werden vele jaren bijeenkomsten in de "Noaberschop", gehouden. Dansmuziek, bingo, hapjes en als afsluiting een rijstmaaltijd vormde de succesformule. Ook de jaarlijkse bustocht werd op prijs gesteld.
Mede door de inzet van Gerrit ter Burg, Jan Leemkuil en Ben Jansen groeide de vereniging uit tot club met 400 leden.
Mijn idee was met dit goede resultaat realiteit geworden.

De commissie heeft in deze vorm bestaan tot 2002. In dat jaar werd het Luchtmacht postactieven beleid gerealiseerd en werd de huidige ContactGroep PostActieven (CGPA) Regio Twenthe "Oud Twenthenaren" opgericht.

Martien van Drunen.

____________________________________________________

Uitleg passen Postactief

Pas Postactief is geen toegangspas.
Als u de status postactief wil krijgen dient u zich te registreren binnen CLSK en dient u een pas Postactief aan te vragen (mits nog geen veteranenpas). Uw mogelijkheden:

1. U wilt zich alleen registeren als postactief binnen CLSK (al in bezit van een veteranenpas) en wenst zich aan te sluiten bij een Contractgroep Postactieven.
" U download het formulier registratieformulier postactieven Koninklijke Luchtmacht vult dit in en stuurt dit naar de Coördinator Veteranen en Postactieven

2. U wilt zich registeren als postactief binnen CLSK , wenst zich wel/niet aan te sluiten bij een Contactgroep Postactieven en wil een postactievenpas om hiermee gebruik te maken v.e. aantal faciliteiten (niet zijnde toegang tot een onderdeel).
" U download het formulier registratieformulier postactieven Koninklijke Luchtmacht en aanvraag Postactievenpas (DFE 069), na invullen van beide formulieren stuurt deze
naar de Coördinator Veteranen en Postactieven. Copie ontslagbewijs en recente pasfoto bijvoegen.

3. U wilt zich registeren als postactief binnen CLSK (in bezit v.e. veteranenpas), wenst zich wel/niet aan te sluiten bij een Contactgroep Postactieven en wil een postactievenpas om hiermee toegang tot een CLSK-onderdeel te krijgen.
" U download het formulier registratieformulier postactieven Koninklijke Luchtmacht, vult dit in en stuurt dit naar de Coördinator Veteranen en Postactieven
" U download het formulier aanvraagformulier type 3 postactief, vult dit in en ga hiermee naar het Bureau inlichtingen en Veiligheid op gewenst CLSK-onderdeel

Postactievenpas PDF

Aanvraag formulier
Type 3 postactief
3 5 _tcm

Aanvraag Pas PDF

Dfe 069 aanvraag Postactievenpas


Registratiebrief-2015.pdf

Registratiebrief PA 2015